تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

تعاریف وابستگان دارنده ویزای دانشجویی استرالیا

۱۸ خرداد ۱۳۹۵
تعاریف وابستگان دارنده ویزای دانشجویی استرالیا

ویزای شریک ((De facto partner

 فردی شریک بالفعل فرد دیگر است( چه از یک جنس یا جنس مخالف) که:

 • تعهد متقابل به یک زندگی مشترک داشته باشند
 • رابطه بین آن ها واقعی و پیوسته باشد
 • آن ها با یک دیگر زندگی کنند و دور از هم زندگی نکنند و در صورتی که به طور دایمی جدا از هم باشند آن ها جزو یک خانواده نخواهند بود

برای تقاضای ویزای دانشجویی رابطه بالفعل باید برای حداقل ۱۲ ماه دقیقا قبل از تاریخ درخواست وجود داشته باشد.

فرزند وابسته

فرزند یا فرزند خوانده شما یا شریک شما که وارد سن ۱۸ سال نشده است و ازدواج نکرده، در دوره نامزدی و یا در یک رابطه بالفعل است.

اعضای خانواده واجد شرایط

شریک شما و فرزندان وابسته شریک شما

تامین مالی کامل دانشجو

 دانشجویی که هزینه های مسافرت، شهریه و زندگی توسط یکی از مراکز زیر پرداخت می شود

 • دولت استرالیا یا یک ایالت استرالیا یا دولت قلمرو
 • دولت یک کشور خارجی
 • دولت استانی یا ایالتی یک کشور خارجی( با تایید کتبی دولت ملی)
 • یک سازمان چند جانبه

مثال ها:سازمان ملل، بانک جهانی یا بانک توسعه آسیا یا وزارت خانه

 همسر

یک فرد در صورتی همسر دیگری است که دو نفر دارای یک رابطه زناشویی و ازدواجی باشند که در استرالیا معتبر باشد و

 • تعهد متقابل به یک زندگی مشترک به عنوان زن و شوهر داشته باشند
 • رابطه بین آن ها واقعی و دایمی باشد
 • با هم زندگی کنند و جدا از هم به طور دایمی زندگی نکنند
 • یک شریک همسر شما یا شریک بالفعل شما است( از جمله شریک هم جنس)
به این مقاله امتیاز دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
دسته بندی :سایر

نظرات