تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

بهداشت دانشجویان در آمریکا

۱۰ آبان ۱۳۹۴
بهداشت دانشجویان در آمریکا

بهداشت دانشجویان در آمریکا

اغلب دانشکده ها و دانشگاه های ایالات متحده دارای کلینیک هستند و خدمات بهداشتی و درمانی را به طور رایگان یا با هزینه ای تخفیف یافته به دانشجویان ارائه می دهند. این خدمات عموما به درمان های جزئی و اورژانسی محدود می شود. در صورت وجود بیماری جدی به احتمال خیلی زیاد دانشگاه شما را به موسسه درمانی دیگری در جامعه ارجاع خواهد داد.


در صورت امکان خیلی زود پس از رسیدن به ایالات متحده با یک پزشک ایجاد رابطه کنید تا در صورتی که فردی از خانواده شما بیمار شد به درمان و مراقبت پزشکی دسترسی داشته باشید.

برای انتخاب پزشک می توانید یک پزشک عمومی/پزشک مراقبتهای اولیه را در نظر داشته باشید که بتوانید خدمات پزشکی را به تمام اعضای خانواده ارائه دهد، یا اگر می خواهید فردی باشد که در بیماریهای اطفال و کودکان تخصص داشته باشد یک متخصص اطفال را مورد ملاحظه قرار دهید.

یا اگر می خواهید فردی باشد که بر بهداشت زنان تمرکز کند می توانید یک متخصص زایمان/متخصص بیماری های زنان را مد نظر داشته باشید. از دوستان خود خدمات درمانی دانشجویان یا مشاور دانشجویان بین المللی خود برای دریافت توصیه در مورد پزشکان در دسترس جامعه کمک بگیرید.

هنگامی که برای یک قرار ملاقات تلفن می کنید در مورد هزینه های دریافتی پزشک برای خدمات سوال کنید و در مورد خدمات پزشکی که بیمه درمانی شما را پوشش می دهد حتما آگاهی داشته باشید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع برنامه های بهداشت و مراقبت و بیمه خدمات درمانی به فصل ۲ بخش “بیمه خدمات درمانی مراجعه کنید.

شاد و سربلند باشید.

تیم وقت سفارت ایران – آنکارا

پیکاپ پاسپورت  – پیکاپ ویزا

دسته بندی :آمریکا

نظرات