تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

بهترین زمان از نظر آب و هوا برای رفتن به استرالیا

۱۱ خرداد ۱۳۹۶
بهترین زمان از نظر آب و هوا برای رفتن به استرالیا

می خواهید بهترین زمان از نظر آب و هوایی را برای رفتن به استرالیا بدانید؟
بهترین زمان مسافرت به استرالیا، سیدنی از نظر آب و هوایی در قسمت پایین آمده است.
  • بهترین زمان مسافرت به استرالیا
  • بیشترین دمای روزانه: ۲۲-۳۰ درجه سانتیگراد
  • ساعات آفتابی: ۱۰ ساعت یا بیشتر
آب و هوای استرالیا در ماه ژانویه ۲۰۱۸
قبل از رزرو برای سفر بعدی خود به استرالیا در سال ۲۰۱۸، آب و هوا را در ماه ژانویه در استرالیا بر اساس متوسط آب و هوای طولانی مدت ارزیابی کنید.
دمای روزانه تا ۲۶ درجه سانتیگراد رسیده و به طور متوسط  ۷ ساعت آفتابی در روز در ماه ژانویه استرالیا وجود دارد.
 هوا در ماه ژانویه در استرالیا چگونه است؟
میزای گرمای هوا در ماه ژانویه در استرالیا چقدر است؟
۲۶ درجه سانتیگراد
ساعات آفتابی در ماه ژانویه در استرالیا چقدر است؟
۷ ساعت آفتابی/روز
میزان رطوبت در ماه ژانویه در استرالیا چقدر است؟
۱۲۴ میلیمتر بارش باران
میزان گرمای دریا در ماه ژانویه در استرالیا چقدر است؟
۲۲ درجه سانتیگراد
آب وهوای استرالیا در ماه فوریه ۲۰۱۸
آب و هوای استرالیا در ماه فوریه چگونه است؟
میزای گرمای هوا در ماه فوریه در استرالیا چقدر است؟
۲۶ درجه سانتیگراد
ساعات آفتابی در ماه فوریه در استرالیا چقدر است؟
۷ ساعت آفتابی/روز
میزان رطوبت در ماه فوریه در استرالیا چقدر است؟
۱۴۲ میلیمتر بارش باران
میزان گرمای دریا در ماه فوریه در استرالیا چقدر است؟
۲۳ درجه سانتیگراد
آب و هوای استرالیا در ماه مارس ۲۰۱۸
  هوا در ماه مارس در استرالیا چگونه است؟
میزای گرمای هوا در ماه مارس در استرالیا چقدر است؟
۲۵ درجه سانتیگراد
ساعات آفتابی در ماه مارس در استرالیا چقدر است؟
۷ ساعت آفتابی/روز
میزان رطوبت در ماه مارس در استرالیا چقدر است؟
۱۵۳ میلیمتر بارش باران
میزان گرمای دریا در ماه مارس در استرالیا چقدر است؟
۲۳ درجه سانتیگراد
آب و هوای استرالیا در آوریل ۲۰۱۸
قبل از رزرو برای سفر بعدی خود به استرالیا در سال ۲۰۱۷، آب و هوا را در ماه آوریل در استرالیا بر اساس متوسط آب و هوای طولانی مدت ارزیابی کنید.
دمای روزانه تا ۲۳ درجه سانتیگراد رسیده و به طور متوسط  ۷ ساعت آفتابی در روز در ماه آوریل استرالیا وجود دارد.
 هوا در ماه آوریل در استرالیا چگونه است؟
میزای گرمای هوا در ماه آوریل در استرالیا چقدر است؟
۲۳ درجه سانتیگراد
ساعات آفتابی در ماه آوریل در استرالیا چقدر است؟
۷ ساعت آفتابی/روز
میزان رطوبت در ماه آوریل در استرالیا چقدر است؟
۱۱۸ میلیمتر بارش باران
میزان گرمای دریا در ماه آوریل در استرالیا چقدر است؟
۲۲ درجه سانتیگراد
آب و هوای استرالیا در می ۲۰۱۷
قبل از رزرو برای سفر بعدی خود به استرالیا در سال ۲۰۱۷، آب و هوا را در ماه می در استرالیا بر اساس متوسط آب و هوای طولانی مدت ارزیابی کنید.
دمای روزانه تا ۲۰ درجه سانتیگراد رسیده و به طور متوسط  ۶ ساعت آفتابی در روز در ماه می استرالیا وجود دارد.
 هوا در ماه می در استرالیا چگونه است؟
میزای گرمای هوا در ماه می در استرالیا چقدر است؟
۲۰ درجه سانتیگراد
ساعات آفتابی در ماه می در استرالیا چقدر است؟
۶ ساعت آفتابی/روز
میزان رطوبت در ماه می در استرالیا چقدر است؟
۱۰۸ میلیمتر بارش باران
میزان گرمای دریا در ماه می در استرالیا چقدر است؟
۲۰ درجه سانتیگراد
آب و هوای استرالیا در ژوئن ۲۰۱۷
قبل از رزرو برای سفر بعدی خود به استرالیا در سال ۲۰۱۷، آب و هوا را در ماه ژوئن در استرالیا بر اساس متوسط آب و هوای طولانی مدت ارزیابی کنید.
دمای روزانه تا ۱۸ درجه سانتیگراد رسیده و به طور متوسط  ۶ ساعت آفتابی در روز در ماه ژوئن استرالیا وجود دارد.
 هوا در ماه ژوئن در استرالیا چگونه است؟
میزای گرمای هوا در ماه ژوئن در استرالیا چقدر است؟
۱۸ درجه سانتیگراد
ساعات آفتابی در ماه ژوئن در استرالیا چقدر است؟
۶ ساعت آفتابی/روز
میزان رطوبت در ماه ژوئن در استرالیا چقدر است؟
۱۵۱ میلیمتر بارش باران
میزان گرمای دریا در ماه ژوئن در استرالیا چقدر است؟
۱۹ درجه سانتیگراد
آب و هوای استرالیا در جولای ۲۰۱۷
قبل از رزرو برای سفر بعدی خود به استرالیا در سال ۲۰۱۷، آب و هوا را در ماه جولای در استرالیا بر اساس متوسط آب و هوای طولانی مدت ارزیابی کنید.
دمای روزانه تا ۱۸ درجه سانتیگراد رسیده و به طور متوسط  ۶ ساعت آفتابی در روز در ماه جولای استرالیا وجود دارد
 هوا در ماه جولای در استرالیا چگونه است؟
میزای گرمای هوا در ماه جولای در استرالیا چقدر است؟
۱۷ درجه سانتیگراد
ساعات آفتابی در ماه جولای در استرالیا چقدر است؟
۷ ساعت آفتابی/روز
میزان رطوبت در ماه جولای در استرالیا چقدر است؟
۷۷ میلیمتر بارش باران
میزان گرمای دریا در ماه جولای در استرالیا چقدر است؟
۱۸ درجه سانتیگراد
آب و هوای استرالیا در آگوست ۲۰۱۷
قبل از رزرو برای سفر بعدی خود به استرالیا در سال ۲۰۱۷، آب و هوا را در ماه آگوست در استرالیا بر اساس متوسط آب و هوای طولانی مدت ارزیابی کنید.
دمای روزانه تا ۱۸ درجه سانتیگراد رسیده و به طور متوسط  ۷ ساعت آفتابی در روز در ماه آگوست استرالیا وجود دارد
  هوا در ماه آگوست در استرالیا چگونه است؟
میزای گرمای هوا در ماه آگوست در استرالیا چقدر است؟
۱۸ درجه سانتیگراد
ساعات آفتابی در ماه آگوست در استرالیا چقدر است؟
۷ ساعت آفتابی/روز
میزان رطوبت در ماه آگوست در استرالیا چقدر است؟
۹۶ میلیمتر بارش باران
میزان گرمای دریا در ماه آگوست در استرالیا چقدر است؟
۱۷ درجه سانتیگراد
آب و هوای استرالیا در سپتامبر ۲۰۱۷
قبل از رزرو برای سفر بعدی خود به استرالیا در سال ۲۰۱۷، آب و هوا را در ماه سپتامبر در استرالیا بر اساس متوسط آب و هوای طولانی مدت ارزیابی کنید.
دمای روزانه تا ۲۰ درجه سانتیگراد رسیده و به طور متوسط ۷ ساعت آفتابی در روز در ماه سپتامبر استرالیا وجود دارد
 هوا در ماه سپتامبر در استرالیا چگونه است؟
میزای گرمای هوا در ماه سپتامبر در استرالیا چقدر است؟
۲۰ درجه سانتیگراد
ساعات آفتابی در ماه سپتامبر در استرالیا چقدر است؟
۷ ساعت آفتابی/روز
میزان رطوبت در ماه سپتامبر در استرالیا چقدر است؟
۶۲ میلیمتر بارش باران
میزان گرمای دریا در ماه سپتامبر در استرالیا چقدر است؟
۱۸ درجه سانتیگراد
آب و هوای استرالیا در اکتبر ۲۰۱۷
قبل از رزرو برای سفر بعدی خود به استرالیا در سال ۲۰۱۷، آب و هوا را در ماه اکتبر در استرالیا بر اساس متوسط آب و هوای طولانی مدت ارزیابی کنید.
دمای روزانه تا ۲۲ درجه سانتیگراد رسیده و به طور متوسط ۸ ساعت آفتابی در روز در ماه اکتبر استرالیا وجود دارد
  هوا در ماه اکتبر در استرالیا چگونه است؟
میزای گرمای هوا در ماه اکتبر در استرالیا چقدر است؟
۲۲ درجه سانتیگراد
ساعات آفتابی در ماه اکتبر در استرالیا چقدر است؟
۸ ساعت آفتابی/روز
میزان رطوبت در ماه اکتبر در استرالیا چقدر است؟
۹۱ میلیمتر بارش باران
میزان گرمای دریا در ماه اکتبر در استرالیا چقدر است؟
۱۸ درجه سانتیگراد
آب و هوای استرالیا در نوامبر ۲۰۱۷
قبل از رزرو برای سفر بعدی خود به استرالیا در سال ۲۰۱۷، آب و هوا را در ماه نوامبر در استرالیا بر اساس متوسط آب و هوای طولانی مدت ارزیابی کنید.
دمای روزانه تا ۲۴ درجه سانتیگراد رسیده و به طور متوسط ۸ ساعت آفتابی در روز در ماه نوامبر استرالیا وجود دارد
 هوا در ماه نوامبر در استرالیا چگونه است؟
میزای گرمای هوا در ماه نوامبر در استرالیا چقدر است؟
۲۴ درجه سانتیگراد
ساعات آفتابی در ماه نوامبر در استرالیا چقدر است؟
۸ ساعت آفتابی/روز
میزان رطوبت در ماه نوامبر در استرالیا چقدر است؟
۱۰۲میلیمتر بارش باران
میزان گرمای دریا در ماه نوامبر در استرالیا چقدر است؟
۱۹ درجه سانتیگراد
آب و هوای استرالیا در دسامبر ۲۰۱۷
قبل از رزرو برای سفر بعدی خود به استرالیا در سال ۲۰۱۷، آب و هوا را در ماه دسامبر در استرالیا بر اساس متوسط آب و هوای طولانی مدت ارزیابی کنید.
دمای روزانه تا ۲۶ درجه سانتیگراد رسیده و به طور متوسط ۸ ساعت آفتابی در روز در ماه دسامبر استرالیا وجود دارد
  هوا در ماه دسامبر در استرالیا چگونه است؟
میزای گرمای هوا در ماه دسامبر در استرالیا چقدر است؟
۲۶ درجه سانتیگراد
ساعات آفتابی در ماه دسامبر در استرالیا چقدر است؟
۸ ساعت آفتابی/روز
میزان رطوبت در ماه دسامبر در استرالیا چقدر است؟
۸۶ میلیمتر بارش باران
میزان گرمای دریا در ماه دسامبر در استرالیا چقدر است؟
۲۱ درجه سانتیگراد

 

دسته بندی :استرالیا

نظرات