تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا برای گروه کارمندان مبتدی یا نیمه متخصص

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا برای گروه کارمندان مبتدی یا نیمه متخصص

مهاجرت به بریتیش کلمبیا از طریق جریان برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا در صورتی امکان پذیر است که ملزومات زیر فراهم گردد.
افرادی که تمایل به ارائه درخواست از طریق این زیر مجموعه دارند باید:
 • در بریتیش کلمبیا زندگی کنند.
 • در یک شغل خاص در زمینه صنعت گردشگری و مهمان نوازی، حمل و نقل در مسافت های بلند و یا صنعت پردازش غذا فعالیت داشته باشند.
 • در سطح NOC C , D در مناطق شامل شرقی بریتیش کلمبیا مشغول فعالیت باشند.
افراد همچنین نیاز دارند که دارای موارد زیر جهت واجدالشرایط بودن باشند:
 • در حال حاضر، در یک زمینه دائمی مشغول به کار بوده و باید حداقل ۹ ماه پیش از درخواست برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا خود در حال فعال بوده باشند.
 • کار تمام وقت باید در طول روند درخواست حفظ گردد.
 • یک مدرک باید از سوی کارفرما فراهم شده و توسط متقاضی و کارفرما امضا شده باشد و نشان دهنده ساعات کاری، درآمد، مزایای اضافی، هر گونه قرارداد مشترک و وظایف شغلی باشد.
 • کارفرما نمی تواند هیچ گونه دستمزدی را برای استخدام و یا مهاجرت دریافت نماید.
 • درآمد باید بر اساس بازار و رقابتی باشد.
 • اگر به طور کلی از طریق بازار کار استخدام شده است، متقاضی باید مبلغی برابر و یا بیش از استاندارد LMO را دریافت نماید.
 • متقاضی باید مدرکی را فراهم آورد که نشان دهد توانایی حمایت از خود و افراد وابسته را از طریق درآمد مورد نیاز، اوضاع زندگی، و جزئیات هر یک از افراد تحت تکلف را دارا می باشد.
 • مدرکی از حداقل ۱۲ سال تحصیل و مدارک مرتبط باید فراهم گردند.
 • تسلط به زبان انگلیسی که دارای حداقل “معیار ۴” باشد.
 کارفرما نیز باید همانند موارد زیر دارای ملزوماتی باشد.
واجدالشرایط بودن کارفرما:
 • پایه کسب و کار باید در بریتیش کلمبیا قرار گرفته باشد.
 • در حال حاضر باید دارای کارمندان تمام وقت باشد و اگر در ونکوور کانادا قرار گرفته باشد باید دارای حداقل ۵ کارمند تمام وقت باشد.
 • سابقه ای از تعاملات کاری مشروع
 • مشخصات اشتغال بازار کار داخلی فعلی باید اغنا گردند.
پروژه پایلوت مناطق شمال شرقی در برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا
گروه پروژه اولیه شمال شرقی در برنامه برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا اکنون بسته شده است. کارمندان منطقه توسعه یافته شمال شرقی حال تحت پوش سطح ورود برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا و یا گروه کارمندان نیمه متخصص می باشند.
پیش از این، متقاضیانی که زندگی کرده و یا تمایل به زندگی در منطقه توسعه شمال شرقی بریتیش کلمبیا دارند، اگر دارای نیمه تخصصی و یا غیر تخصصی می باشند باید تحت این بخش درخواست دهند. نیازی به پیشنهاد شغلی وجود ندارد. در حال حاضر، متقاضیانی که در منطقه توسعه یافته شمال شرقی بریتیش کلمبیا در سطح NOC C , D فعالیت می کنند ممکن است بدون پیشنهاد شغلی از طریق برنامه نامزدی ایالتی بریتیش کلمبیا برای گروه های مبتدی و یا نیمه تخصصی درخواست دهند.
دسته بندی :کانادا

نظرات