تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

برنامه نامزدی ایالتی انتاریو – جریان نیروی کار متخصص فرانسوی زبان

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

ایده اصلی پشت برنامه نامزدی ایالتی ساده است، برنامه نامزدی ایالتی سبب تسهیل فرایند مهاجرت و افراد غیرکانادایی و خانواده های آن ها (همسر/ شریک قانونی، و فرزندان) می گردد. این برنامه رسماً برنامه نامزدی مهاجر انتاریو (OINP) نامیده می شود، افرادی که در آن پذیرفته می شوند در واقع مهاجرت آن ها به کانادا از طریق سیستم اکسپرس اینتری برنامه نامزدی ایالتی تسریع می گردد.
فرصت های برنامه نامزدی ایالتی انتاریو (OOPNP) اولین مورد از این نوع در ایالت انتاریو می باشد. علاوه بر اینکه فرصت هایی را برای مهاجران واجدالشرایط فراهم می آورد، برنامه طوری طراحی گردیده است که سبب توسعه اقتصادی؛ اشتغال، و حفظ مشاغل می گردد. به طور طبیعی، این امر بسته گروه و یا نامزدی خاصی که تحت آن قرار می گیرند اتفاق می افتد. به عنوان مثال، گروه کارآفرین به جذب سرمایه گذاران جدید برای توسعه اقتصادی آینده کمک می کند. برنامه نامزدی ایالتی انتاریو همچنین از طریق کمک به جذب کارمندان واجدالشرایط توسط کارفرمایان (و حفظ آن ها) سبب پیشرفت اقتصاد می شود. این مورد به ویژه برای صنایع و نیروی کاری که بازار حاضر به آن نیاز دارد صدق می کند. در نهایت، برنامه نامزدی ایالتی انتاریو ۲۰۱۷ به منظور حمایت از اولویت های دولت، به ویژه از طریق مهاجرت نیرری کار متخصص به ویژه در بخش های مراقبت های بهداشتی و آموزش طراحی شده است. با ذکر این مطلب، برنامه نامزدی ایالتی انتاریو در درجه اول توسط کارفرمایان اداره می شود. این به این معنی است که شما به عنوان یک نامزد بالقوه، تنها در صورتی می توانید به برنامه درخواست دهید که کارفرمای شما از قبل مشخص شده باشد. موقعیت شغلی نیز باید اثبات گردد و کارفرما به یک بسته درخواست نامزدی را از سوی برنامه نامزدی ایالتی انتاریو نیاز دارد.
جریان های برنامه نامزدی ایالتی انتاریو ۲۰۱۷
۶ جریان برای افرادی که تمایل به رائه درخواست خو تحت آن ها دارند، در برنامه نامزدی انتاریو وجود دارد.
گروه های برنامه نامزدی انتاریو:
 • گروه عمومی
 • گروه دانشجویان بین المللی
 • گروه شرکت ها
 • گروه کارآفرین
 • گروه اولویت های سرمایه انسانی
 • گروه نیروی کار متخصص فرانسوی زبان
هر یک از گروه های برنامه نامزدی ایالتی انتاریو دارای شرایط خاص خود برای واجدالشرایط شدن افراد می باشد. علاوه بر این، هر گروه ممکن است دارای یک و یا چند زیر گروه باشد. جزئیات جریان نیروی کار متخصص فرانسوی زبان در زیر ارائه شده است. این اطلاعات به شما کمک می کند تا دریابید که آیا برنامه نامزدی ایالتی انتاریو برای شما مناسب است یا خیر.
جریان نیروی کار متخصص فرانسوی زبان
جریان نیروی کار متخصص فرانسوی زبان برنامه نامزدی ایالتی انتاریو در تعامل با سیستم انتخاب اکسپرس اینتری کانادا بوده و به مهاحران بالقوه ای که به زبان فرانسوی صحبت می کنند این امکان را می دهد تا به انتاریو مهاجرت نمایند. افرادی که برای اکسپرس اینتری ثبت نام می نمایند، و وارد کلاس دارای سابقه مجموعه شناور کانادا و یا برنامه نیروی کار متخصص فدرال می شوند، جهت صلاحیت یافتن برای جریان نیروی کار متخصص فرانسوی زبان برنامه نامزدی مهاجر انتاریو، باید شرایط زیر را داشته باشند.
شرایط مورد نیاز برای متقاضی:
 • تحصیل – تمامی متقاضیان باید دارای یک مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترا از سوی کانادا و یا گزارش ارزیابی مدارک تحصیلی (ECA) که تایید نماید تحصیل در خارج معادل با این موارد بوده است باشند.
 • مهارت زبانی – تمامی متقاضیان باید دارای سطح امتیاز زبانی حداقل ۷ کانادا (CLB) برای فرانسوی و حداقل ۶ در انگلیسی باشند که به وسیله یک آزمون زبانی استاندارد دولت انتاریو تایید شده باشد.
 • سابقه کاری – متقاضیانی که از طریق برنامه نیروی کار متخصص فدرال (FSWP) درخواست خود را ارسال می نمایند باید دارای حداقل یک سال سابقه کاری در شغلی دارای دستمزد و NOC سطح O, A, B در طی ۶۰ ماه گذشته بوده باشند. نامزدهایی که از طریق گروه دارای سابقه کار کانادا درخواست می دهند باید دارای حداقل یک سال کار تمام وقت NOC سطح O, A, B در طول ۳۶ ماه گذشته بوده باشند.
 • قصد مهاجرت به انتاریو – تمامی متقاضیان این برنامه نامزدی ایالتی انتاریو باید تمایل به سکونت در انتاریو را داشته باشند و آن را از طریق بیانه ای جهت تمایل خود اثبات نمایند.
 • بودجه برای سکونت – تمامی نامزدهای برنامه نامزدی ایالتی انتاریو باید بودجه کافی باشند تا بتواند مهاجرت و جابجایی آن ها در ایالت را پوشش دهد. این بودجه باید توسط سیستم بانکی تایید گردد.
مهاجران بالقوه ای که برنامه نامزدی مهاجر را از سوی برنامه نامزدی انتاریو در حساب MyCIC خود دریافت می نمانید ۴۵ روز زمان خواهند داشت تا برای برنامه درخواست خود را دریافت نمایند. اگر از سوی برنامه نامزدی ایالتی انتاریو نامزد شوند، متقاضی ۳۰ روز زمان خواهد داشت تا نامزدی انتاریو در اکسپرس اینتری را بپذیرید که برابر با ۶۰۰ CRS ارزش خواهد داشت.
دسته بندی :کانادا