تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

برج تاریخی رادکان

۱۳ آذر ۱۳۹۴
برج تاریخی رادکان

برج تاریخی رادکان (خراسان) توانایی تعیین چهار فصل، سال کبسیه و آغاز نوروز را دارد. تاریخ نوشته شده بر کتیبه ها سال ۶۶۰ قمری را نشان می دهد که همزمان با اتمام ساخت بناهای واسطه به رصدخانه مراغه است.

خبرگزاری مهر: برج تاریخی رادکان (خراسان) توانایی تعیین چهار فصل، سال کبسیه و آغاز نوروز را دارد. تاریخ نوشته شده بر کتیبه ها سال ۶۶۰ قمری را نشان می دهد که همزمان با اتمام ساخت بناهای واسطه به رصدخانه مراغه است.

برج تاریخی رادکان

 

 

برج تاریخی رادکان

 

 

برج تاریخی رادکان

 

 

برج تاریخی رادکان

 

 

برج تاریخی رادکان

 

برج تاریخی رادکان

 

 

برج تاریخی رادکان

دسته بندی :ایرانگردی,عمومی

نظرات