تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

انتقال حیوانات خانگی به کانادا(۲)

۱۵ دی ۱۳۹۴
انتقال حیوانات خانگی به کانادا(۲)

آوردن گربه ی خانگی به کانادا

گربه های کوچک تر از ۳ ماه را می توان بدون واکسیناسیون و پاسپورت به کانادا آورد .

گربه های بزرگتر از سه ماه با شرایط  زیر را می توان وارد خاک کانادا کرد

حیوان دارای یک گواهی سلامت معتبر صادر شده از یک دامپزشک رسمی دولت باشد و ثابت کند که حیوان در یک محیط عاری از بیماری در شش ماه گذشته بوده است و یا گواهی واکسیناسیون لازم توسط یک دامپزشک معتبر به زبان انگلیسی یا فرانسه صادر شود . گواهی باید دارای اسم  و فامیل و شماره ی شناسنامه ی حیوان  ، عکس و  همچنین سریال واکسن باشد

گربه ها در تمامی سنین برای ورود به کانادا نیاز به  واکسن ضد هاری دارند .

آوردن سگ خانگی به کانادا

سگ هایی که به همراه صاحبان خود به کانادا می آیند اگر بین ۳ تا ۸ ماه می باشند باید دارای گواهی واکسینه شدن ضد هاری باشند .

سگ های کمتر از سه ماه نیازی به گواهی ندارند

گواهی سلامت معتبر باید صادر شده از یک دامپزشک رسمی دولت باشد و ثابت کند که حیوان در یک محیط عاری از بیماری در شش ماه گذشته بوده است و یا گواهی واکسیناسیون لازم توسط یک دامپزشک معتبر به زبان انگلیسی یا فرانسه صادر شود . گواهی باید دارای اسم  و فامیل و شماره ی شناسنامه ی حیوان  ، عکس و  همچنین سریال واکسن باشد.

برای ورود حیوانات به کانادا نیاز به پرداخت هزینه برای بازرسی و مالیات است . سگ های راهنما برای معلولین و نابینایان معاف از این هزینه و محدودیت ها می باشند .

دسته بندی :کانادا

نظرات