تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

انتصاب نماینده امور مهاجرتی کانادا | چه کسانی از نماینده مشاوره میگیرند؟

۲۵ آبان ۱۳۹۴
انتصاب نماینده امور مهاجرتی کانادا | چه کسانی از نماینده مشاوره میگیرند؟

انتصاب نماینده امور مهاجرتی کانادا

نماینده کسی است که در صورت انتصاب او بعنوان نماینده خود از طریق تکمیل فرم IMM 5476 در هر مرحله از فرایند درخواست اقامت به شما مشاوره میدهد.ما در این مطلب در خصوص انتصاب نماینده امور مهاجرتی کانادا برای شما توضیح خواهیم داد.


انتصاب نماینده امور مهاجرتی کانادا – استفاده از یک نماینده (فرم IMM 5476)

چه کسی از این فرم استفاده میکند؟

تنها در صورتی از این فرم استفاده کنید که:

 • قصد دارید نماینده ای برای خود انتخاب کنید
 • قصد دارید اطلاعات تماس نماینده ی قبلی خود را تغییر دهید
 • قصد دارید انتصاب فردی را که قبلا به عنوان نماینده خود انتخاب کرده اید لغو کنید

اگر فرزند وابسته ۱۸ ساله یا بزرگتر دارید این فرزندان نیز باید نسخه ای از این فرم را برای خود تکمیل کنند در صورتی که شخصی به نمایندگی از آنها میخواهد کارهای مهاجرتی و شهروندی آنها را انجام دهد.

نماینده چه کسی است؟

نماینده کسی است که در صورت انتصاب او بعنوان نماینده خود از طریق تکمیل فرم IMM 5476 در هر مرحله از فرایند درخواست اقامت به شما مشاوره میدهد و شما را در این مسیر راهنمایی میکند و اجازه دارد که از طرف شما و به منظور اقدام برای اقامت شما با اداره شهروندی و مهاجرت کانادا (CIC) و اداره خدمات مرزی کانادا (CBSA) در ارتباط باشد.

شما ملزم به استخدام نماینده نیستید. ما با تمام افراد به صورت یکسان برخورد میکنیم چه از خدمات نمایندگی استفاده کنند یا نه.

زمانی که نماینده ای را برای خود تعیین میکنید:
 • به CIC و CBSA اجازه میدهید که اطلاعات پرونده شما را با این نماینده در میان بگذارند. لطفا توجه کنید که این نماینده است که تمام مکاتبات را از طرف شما دریافت میکند.
 • به دلیل انتصاب نماینده به درخواست شما توجه ویژه ای نخواهد شد و نباید انتظار داشته باشید که پرونده شما سریع تر بررسی شود و نتیجه مطلوب تری داشته باشد.
 • فرد نماینده مجاز خواهد بود که تنها در زمینه مسائل مهاجرت و شهروندی در ارتباط با درخواست شما که به همراه این فرم ارسال میکنید نماینده شما باشد.
 • شما مجازید برای هر درخواستی که ارسال میکنید تنها یک نماینده تعیین کنید.

نکته: در صورتی که اطلاعات نماینده شما تغییر کرد یا شما نماینده خود را تغییر دادید و یا نمایندگی آن فرد را لغو کردید لازم است که اداره CIC را مطلع کنید.

دو نوع نماینده وجود دارد:
 • نماینده بدون نیاز به پرداخت هزینه برای خدمات
 • این نوع نماینده برای خدماتی که ارائه میدهد هیچ هزینه یا وجهی دریافت نمیکند
 • این نوع نماینده شامل موارد زیر میشود:
 • دوستان و اعضای خانواده که برای خدمات خود هیچ هزینه ای یا وجهی از شما دریافت نمیکنند.
 • سازمان هایی که برای توصیه ها یا مشاوره و یا کمکی که در زمینه مسائل شهروندی و مهاجرتی به شما میدهند از شما هزینه یا وجهی دریافت نمیکنند.
 • مشاوران و وکلا و سردفترهای رسمی کانادا و یا دانشجویان رشته حقوق تحت نظارت این افراد که هزینه یا وجهی در قبال خدماتی که به شما ارائه میدهند دریافت نمیکنند.

نکته: شما نباید به فردی برای اینکه نماینده شما باشد وجهی پرداخت کنید. اداره CIC در صورتی که متقاضی فردی را به نمایندگی خود انتخاب کند میتواند با آن فرد کار کند.

 • نماینده ای که نیاز به پرداخت هزینه خدمات دارد
 • اداره CIC تنها با نمایندگانی (که برای خدمات خود وجه دریافت میکنند) وارد کار میشود که در ارگان مرتبط با حرفه خود فعال باشند.
نمایندگان مجاز:
 • مشاورانی که عضو فعال اداره مشاوران مهاجرتی کانادا (ICCRC) میباشند.
 • وکلا و مشاورانی که عضو فعال جامعه حقوقی منطقه ای و استانی کانادا و یا دانشجویان حقوق تحت نظارت این افراد باشند.
 • سردفترانی که عضو فعال جامعه سردفترداران کبک و یا دانشجویان حقوق تحت نظارت این افراد باشند.
 • اطلاعات عمومی موجود در فرم IMM 5476
انتصاب یک نماینده مناسب
 • به منظور انتصاب یک نماینده برای انجام فرایند درخواست خود این بخش را علامت بزنید. و بخش های A و B و D را تکمیل کنید.
لغو نمایندگی
 • اگر قصد لغو نمایندگی یک فرد را دارید این بخش را علامت بزنید. و بخش های A و C و D را تکمیل کنید
 • و اگر قصد لغو نمایندگی یک فرد و انتصاب فرد دیگری را دارید هر دو بخش را علامت بزنید.
بخش A – اطلاعات متقاضی درخصوص انتصاب نماینده امور مهاجرتی کانادا

سئوال ۱  نام خانوادگی و نام متقاضی

سئوال ۲  تاریخ تولد متقاضی

سئوال ۳  اگر پیش از این درخواست خود را ارسال کرده اید:

 • نام دفتری که درخواست به آن ارسال شده
 • نوع درخواستی که ارسال کرده اید

سئوال ۴  شماره شناسایی (ID) یا شماره شناسایی منحصربفرد متقاضی (UCI) شهروندی و مهاجرت کانادایی (در صورت اطلاع)

بخش B – انتصاب نماینده امور مهاجرتی کانادا

سئوال ۵  نام کامل نماینده

اگر نماینده شما عضو فعال ادراه مشاوران مهاجرتی کانادا (ICCRC) یا جامعه وکلا و یا جامعه سردفترداران کبک است نام او را همانطور که در فهرست عضویت آن سازمان وارد شده است بنویسید.

سئوال  ۷ اطلاعات تماس نماینده

اگر یک دانشجوی حقوق را به عنوان نماینده خود تعیین میکنید اطلاعات شناسایی وکیل ناظر بر این فرد را وارد کنید.

نکته: با تایید ایمیل نماینده خود شما به CIC اجازه میدهید که اطلاعات پرونده و اطلاعات شخصی شما را به این ادرس ارسال کند.

ما بهترین مسیر را برای گرفتن وقت سفارت کانادا،اخذ ویزای کانادا و در نهایت اقامت در کانادا با تور کانادا پیش روی شما خواهیم گذاشت.

دسته بندی :کانادا

نظرات