تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

اطلاعات فرم DS-160 | راهنمای تکمیل اپلیکیشن فرم و تعیین وقت مصاحبه

۱۰ آبان ۱۳۹۴
اطلاعات فرم DS-160 | راهنمای تکمیل اپلیکیشن فرم و تعیین وقت مصاحبه

اطلاعات فرم DS-160

برای گرفتن وقت سفارت آمریکا تقریبا تمامی متقاضیان دریافت ویزای آمریکا، باید پیش از هر چیز اقدام به تکمیل اپلیکیشن فرم و تعیین وقت مصاحبه نمایند.


در تکمیل این فرم ، اسکن یک عکس تازه گرفته شده رنگی زمینه سفید ۵*۵ با رزولوشن ۶۰۰*۶۰۰ پیکسل، اطلاعات گذرنامه، مشخصات فردی، خانوادگی، شغلی، تحصیلی و توضیحات مرتبط با سفر متقاضی موردنیاز است.

تمام متقاضیان انواع ویزای non-immigrant مستلزم به پر نمودن فرم DS-160 و گرفتن بارکد ثبت نام به صورت اینترنتی می باشند، که داشتن این بارکد جهت گرفتن وقت سفارت آمریکا الزامی می باشد.

(نکته: قبل از پر نمودن و ثبت فرم DS 160، کشور مورد نظر خود را برای مصاحبه انتخاب کنید.)

برای پر کردن فرم DS همه چی باید مطابق با اصل آن باشد.

هرآنچه که در  DS قید میشود، باید به عنوان مدرک با خود به سفارت ببرید.

لطفا تاریخ دقیق مدارک خود را قید کنید.

عکسی که با خود به سفارت میبرید همان باشد که روی برگه ی DS  خورده است.

چنانچه عکس شما با حجاب است درآن صورت با حجاب ، و اگر بی حجاب است بدون حجاب وارد سفارت شوید.

*دانلود فرم DS-160*

شاد و سربلند باشید.

تیم وقت سفارت ایران – آنکارا

پیکاپ پاسپورت  – پیکاپ ویزا

دسته بندی :آمریکا

نظرات