تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

اطلاعات تماس خدمات اورژانسی در بریتیش کلمبیا

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
اطلاعات تماس خدمات اورژانسی در بریتیش کلمبیا

در مواقع اضطراری با شماره ۹۱۱ تماس بگیرید. با گرفتن این شماره به یک اپراتور وصل می‌شوید که به شما کمک کرده و سرویس‌های اورژانس را به محلی که قرار دارید اعزام خواهد کرد.
در موارد غیر اورژانسی، اگر فقط به پلیس نیاز داشتید شماره‌های تماس با این مراکز در شهرهای اصلی را می‌توانید در ادامه مشاهده کنید.
پلیس ونکوور: ۳۵۳۵ – ۷۱۷ (۶۰۴)
پلیس ویکتوریا: ۷۶۵۴ – ۹۹۵ (۲۵۰)
کمیسیون حقوق بشر کانادایی ۲۵۱۱ – ۶۶۶ (۶۰۴) یا ۶۸۹۹ – ۹۹۹ – ۸۰۰ – ۱
کتاب راهنمای آژانس‌های خدمات مهاجران در بریتیش کلمبیا
رفتن به یک اداره خدمات مهاجران که بتواند به پرسش‌هایتان پاسخ دهد و راهنمایی‌های لازم را در آینده برایتان فراهم کند اهمیت زیادی دارد.
ونکوور بزرگ
خدمات اجتماعی چیلیواک
V2P 2P7 بریتیش کلمبیا، چیلیواک
خیابان ییل، پلاک ۴۶۲۹۳
تلفن: ۷۳۷۶ – ۷۹۲ – ۶۰۴
فکس: ۶۵۷۵ – ۷۹۲ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.comserv.bc.ca
انجمن چند فرهنگی بارنبی
V5H 4T5 بریتیش کلمبیا، بارنبی
خیابان نلسون، پلاک ۶۲۵۵
تلفن: ۴۱۳۱ – ۴۳۱ – ۶۰۴
فکس: ۴۱۳۷ – ۴۳۱ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.thebms.ca
خدمات اجتماعی اباتسفورد
V2S 3S9 بریتیش کلمبیا، اباتسفورد
خیابان مونتروز، پلاک ۲۴۲۰
تلفن: ۷۶۸۱ – ۸۵۹ – ۶۰۴
فکس: ۶۳۳۴ – ۸۵۹ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.abbotsfordcommunityservices.com
خدمات خانوادگی لانگلی
V3A 2E6 بریتیش کلمبیا، لانگلی
– خیابان ۲۰۷ ام، شماره ۵۳۳۹
تلفن: ۷۹۲۱ – ۵۳۴ – ۶۰۴
فکس: ۹۸۸۴ – ۵۳۴ – ۶۰۴
مرکز تماس CIC
ونکوور، تلفن: ۲۱۷۱ – ۶۶۶ – ۶۰۴
سایر قسمت‌های بریتیش کلمبیا، تلفن: ۲۱۰۰ – ۲۴۲ – ۸۸۸ – ۱
آدرس وب‌سایت: www.cic.gc.ca
انجمن خدمات مهاجران سوری – دلتا
V3W 1A3 بریتیش کلمبیا، سوری، خیابان ۱۳۷، پلاک ۷۳۳۰ – آپارتمان شماره ۱۱۰۷
تلفن: ۰۲۰۵ -۵۹۷ – ۶۰۴
فکس: ۴۲۹۹ – ۵۹۷ – ۶۰۴
انجمن مسائل چند فرهنگی ریچموند
V6Y 3Z5 بریتیش کلمبیا، ریچموند
بلوار مینورو، پلاک ۷۰۰۰، آپارتمان شماره ۲۱۰
تلفن: ۷۱۶۰ – ۲۷۹ – ۶۰۴
فکس: ۷۱۶۸ – ۲۷۹ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.rmcs.bc.ca
انجمن منابع مهاجران پاسیفیک
V5N 4C8 بریتیش کلمبیا، ونکوور
کمرشال درایو، پلاک ۲۹۲۹، سوئیت ۲۰۵
تلفن: ۵۸۸۸ – ۲۹۸ – ۶۰۴
فکس: ۰۷۴۷ – ۲۹۸ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.pirs.bc.ca
گزینه‌ها: خدمات انجمن‌های اجتماعی
V3W 4Z9 بریتیش کلمبیا، سوری
بزرگراه کینگ جورج، پلاک ۶۸۴۶، آپارتمان شماره ۱۰۰
تلفن: ۴۳۲۱ – ۵۹۶ – ۶۰۴
فکس: ۷۴۱۳ – ۵۷۲ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.options.bc.ca
انجمن خدمات اجتماعی چند فرهنگی پیشرو
V3W 3E9 بریتیش کلمبیا، سوری
خیابان ۸۲ ام – پلاک ۱۲۴۱۴، آپارتمان شماره ۱۰۹
تلفن: ۷۷۲۲ – ۵۹۶ – ۶۰۴
فکس: ۷۷۲۱ – ۵۹۶ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.pics.bc.ca
جایگاه خوش‌آمد گویی انجمن خدمات مهاجران
V6B 2H3 بریتیش کلمبیا، ونکوور
خیابان دریک، پلاک ۵۳۰
تلفن: ۷۴۹۸ – ۶۸۴ – ۶۰۴
فکس: ۵۶۸۳ – ۶۸۴ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.issbc.org
انجمن خدمات پشتیبانی خانوادگی چند فرهنگی ونکوور و لوور مینلند
V5H 4K7 بریتیش کلمبیا، برنابی
کینگزوی، پلاک ۴۹۸۰، آپارتمان شماره ۳۰۶
تلفن: ۱۰۲۵ – ۴۳۶ – ۶۰۴
فکس: ۳۲۶۷ – ۴۳۶ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.vlmfss.ca
 
MOSAIC
V5L 2Y7 برتیش کلمبیا، ونکوور
خیابان گرانت، پلاک ۱۷۲۰، طبقه دوم
تلفن: ۹۶۲۶ – ۲۵۴ – ۶۰۴
فکس: ۳۹۳۲ – ۲۵۴ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.mosaicbc.com
انجمن پناهندگان داخلی بریتیش کلمبیا
V5V 1A6 بریتیش کلمبیا، ونکوور
خیابان ۱۷ ام شرقی، پلاک ۲۲۵، آپارتمان شماره ۱۰۲
تلفن: ۶۶۶۰ – ۸۷۳ – ۶۰۴
فکس: ۶۶۲۰ – ۸۷۳ – ۶۰۴
انجمن خدمات مهاجران بریتیش کلمبیا
V6A 2L7 بریتیش کلمبیا، ونکوور
خیابان ترمینال، پلاک ۳۳۳، آپارتمان شماره ۵۰۱
تلفن: ۲۵۶۱ – ۶۸۴ – ۶۰۴
فکس: ۲۲۶۶ – ۶۸۴ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.issbc.org
دفتر SUCCESS شهرهای ثلاثه
V3B 8A9 بریتیش کلمبیا، کوکیتلام
مسیر پینتری، پلاک ۱۱۶۳، آپارتمان شماره ۲۰۵۸
تلفن: ۶۰۰۰ – ۴۶۸ – ۶۰۴
فکس: ۶۸۳۰ – ۴۶۴ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.successbc.ca
دفتر SUCCESS ریچموند
V6Y 3Z5 بریتیش کلمبیا، ریچموند
بلوار مینورو، پلاک ۷۰۰۰، آپارتمان شماره ۲۲۰
تلفن: ۷۱۸۰ – ۲۷۹ – ۶۰۴
فکس: ۷۱۸۸ – ۲۷۹ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.successbc.ca
مرکز B خدمات کوکیتلام – برنابی SUCCESS – شماره ۴۳۵ جاده نورث
V3K 3V9 بریتیش کلمبیا، کوکیتلام
تلفن: ۵۹۰۰ – ۹۳۶ – ۶۰۴
فکس: ۷۲۸۰ – ۹۳۶ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.successbc.ca
 
SUCCESS
V5W 2Z5 بریتیتش کلمبیا، ونکوور
خیابان فریزر، پلاک ۵۸۳۶
تلفن: ۱۹۰۰ – ۳۲۴ – ۶۰۴
فکس: ۲۵۳۶ – ۳۲۴ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.successbc.ca
 
SUCCESS
V6B 1R6 بریتیش کلمبیا، ونکوور
خیابان پندر غربی، پلاک ۲۸
تلفن: ۱۶۲۸ – ۶۸۴ – ۶۰۴
فکس: ۷۲۳۶ – ۴۰۸ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.successbc.ca
مرکز خدمات سوری – دلتا SUCCESS
V3R 9W3 بریتیش کلمبیا، سری
خیابان ۱۵۲ ام، پلاک ۱۰۱۶۰
بوردواک پلیس A7
تلفن: ۶۸۶۹ – ۵۸۸ – ۶۰۴
فکس: ۶۸۲۳ – ۵۸۸ – ۶۰۴
آدرس وب‌سایت: www.successbc.ca
CANN (شبکه اجتماعی تازه‌واردان به فرودگاه)
واقع در فرودگاه ونکوور برای استقبال از مهاجران جدید
CANN در شماره ۲۸۰، ۸۱۹۱ قرار دارد
V6X 1A7 بریتیش کلمبیا
ریچموند، بزرگراه وست مینستر
تلفن: ۰۰۷۷ – ۲۷۰ – ۶۰۴
فکس: ۶۰۰۸ – ۲۷۰ – ۶۰۴
آدرس ایمیل: cann@lynx.bc.ca
جزیره ونکوور
انجمن چند فرهنگی جزیره ونکوور مرکزی
V9R 2N2 بریتیش کلمبیا، نانئیمو
خیابان پریدو، پلاک ۲۸۵، آپارتمان شماره ۱۱۴
تلفن: ۶۹۱۱ – ۷۵۳ – ۲۵۰
فکس: ۴۲۵۰ – ۷۵۳ – ۲۵۰
آدرس وب‌سایت: www.cvims.org
انجمن مرکز پناهندگان و مهاجران ویکتوریا
V8W 2Z6 بریتیش کلمبیا، ویکتوریا
خیابان ییتس پلاک ۵۳۵، طبقه سوم
تلفن: ۹۴۳۳ – ۳۶۱ – ۲۵۰
فکس: ۱۹۱۴ – ۳۶۱ – ۲۵۰
آدرس وب‌سایت: www.vircs.bc.ca
انجمن بین فرهنگی بریتانیای بزرگ
V8T 1A8 بریتیش کلمبیا، ویکتوریا
جاده بالمورال، پلاک ۹۳۰
تلفن: ۴۷۲۸ – ۳۸۸ – ۲۵۰
فکس: ۴۳۹۵ – ۳۸۶ – ۲۵۰
آدرس وب‌سایت: www.icavictoria.org
انجمن خدمات مهاجران و چند فرهنگی منطقه و کمپل ریور
V9W 3A6 بریتیش کلمبیا، کمپل ریور
خیابان داگوود، پلاک ۱۴۸۰، آپارتمان شماره ۴۳
تلفن: ۰۱۷۱ – ۸۰۵ – ۸۵۵ – ۱
آدرس وب‌سایت: www.immigrantwelcome.ca
انجمن خدمات خانوادگی کاموکس ولی
V9N 2K6 بریتیش کلمبیا، کورتنی
خیابان کلیف، پلاک ۱۴۱۵
تلفن: ۷۵۷۵ – ۳۳۸ – ۲۵۰
فکس: ۲۳۴۳ – ۳۳۸ – ۲۵۰
آدرس ایمیل: cvfsa@home.com
انجمن پشتیبانی مهاجران و چند فرهنگی کاموکس ولی
تلفن: ۲۸۳۸ – ۳۳۸ – ۲۵۰ یا ۰۶۳ – ۷۰۳ – ۲۵۰
باقیمانده بریتیش کلمبیا
انجمن چند فرهنگی کیتیمات
V8C 2G6 بریتیش کلمبیا، کیتیمات
صندوق پستی ۱۶
تلفن: ۶۸۴۶ – ۶۳۲
انجمن چند فرهنگی کلونا
V1Y 4R2 بریتیش کلمبیا، کلونا
جاده اسپال، پلاک ۱۸۷۵، آپارتمان شماره ۱۰۰
تلفن: ۲۱۵۵ – ۷۶۲ – ۲۵۰
فکس: ۸۱۵۵ – ۷۶۲ – ۲۵۰
خدمات مهاجران کاملوپس
V2C 2E5 بریتیش کلمبیا، کاملوپس
خیابان سیمور، پلاک ۲۰۶، آپارتمان شماره ۱۱۰
تلفن: ۰۸۵۵ – ۳۷۲ – ۲۵۰
فکس: ۱۵۳۲ – ۳۷۲ – ۲۵۰
آدرس وب‌سایت: www.immigrantservices.ca
انجمن چند فرهنگی ناحیه و پنتیکتون
V2A 5C7 بریتیش کلمبیا، پنتیکتون
خیابان مین، پلاک ۵۰۸
تلفن: ۶۲۹۹ – ۴۹۲ – ۲۵۰
فکس: ۴۶۸۴ – ۴۹۰ – ۲۵۰
آدرس ایمیل: pdms@telus.net
انجمن کمک‌های چند فرهنگی و مهاجران کویچان ولی
V9L 2N7 بریتیش کلمبیا، دونکان
جاده ترانک، پلاک ۸۳
تلفن: ۳۱۱۲ – ۷۴۸ – ۲۵۰
فکس: ۱۳۳۵ – ۷۴۸ – ۲۵۰
آدرس ایمیل: cviias@shaw.ca
انجمن خدمات مهاجران ناحیه و ورنون
V1T 9J5 بریتیش کلمبیا، ورنون
خیابان ۳۰ ام، پلاک ۳۰۰۳، آپارتمان شماره ۱۰۰
تلفن: ۴۱۷۷ – ۵۴۲ – ۲۵۰
فکس: ۶۵۵۴ – ۵۴۲ – ۲۵۰
آدرس وب‌سایت: www.vdiss.com
انجمن چند فرهنگی ناحیه و تریل
V1R 4C6 بریتیش کلمبیا، تریل
خیابان سیدار، پلاک ۱۵۰۴، آپارتمان شماره ۲۰۱
تلفن: ۰۹۹۹ – ۳۶۴ – ۲۵۰
فکس: ۰۹۴۵ – ۳۶۴ – ۲۵۰
انجمن خدمات مهاجران و چند فرهنگی پرنس جورج
V2L 2L4 بریتیش کلمبیا، پرنس جورج
خیابان ویکتوریا پلاک ۱۶۳۳
تلفن: ۲۹۰۰ – ۵۶۲ – ۲۵۰
فکس: ۴۸۵۲ – ۵۶۳ – ۲۵۰
آدرس ایمیل: imss@mag-net.com
دسته بندی :کانادا

نظرات