تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

ارائه نادرست اطلاعات در درخواست ویزای کانادا

۲۰ فروردین ۱۳۹۶
ارائه نادرست اطلاعات در درخواست ویزای کانادا

در این بخش به بررسی موضوع ارائه اطلاعات نادرست که می تواند منجر به عدم پذیرش شما در کانادا شود می پردازیم.
منظور از ارائه نادرست اطلاعات چیست؟
CIC بر اساس اطلاعات ارائه شده در درخواست مهاجرت درباره امکان ورود شما به کانادا تصمیم گیری می کند.
در نتیجه مسئله ارائه اطلاعات نادرست در ارائه درخواست از نظر CIC بسیار مهم می باشد، حال چه عمدی باشد و چه غیر عمد.
ارائه اطلاعات نادرست شامل ارائه اشتباه اطلاعات یا خودداری از گفتن حقایقی (مستقیم یا غیرمستقیم) می باشد که منجر به اشتباه کارمند دفتر ویزا شود یا بتواند منجر به این اشتباه شود.
این تعریفی بسیار جامع می باشد!
توجه داشته باشید ارائه نادرست اطلاعات می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد، به این معنی که اگر نماینده ای دارید که از طرف شما اطلاعاتی را نادرست ارائه داده بازهم شما مسئول این موضوع هستید.
حتما از درست بودن تمام اطلاعات ارائه شده به CIC اطمینان حاصل کنید
اگر در طول بررسی اشتباهی یافتید بهترین کاری که می توانید انجام دهید اطلاع به CIC در کوتاهترین زمان ممکن همراه با توضیح و اطلاعات صحیح می باشد.
همچنین ارائه نادرست اطلاعات می تواند در نوشتار یا هنگام مصاحبه رخ دهد. علاوه بر این آنچه می گویید می تواند ارائه اطلاعات نادرست محسوب شود.
چه اتفاقی می افتد اگر CIC متوجه ارائه نادرست اطلاعات شود؟
CIC به شما فرصت یک پاسخ به اتهام ارائه نادرست اطلاعات داده و برای توضیح با شما تماس می گیرد.
کارمندان دفتر ویزا درباره ارائه نادرست اطلاعات دارای اختیاراتی می باشند. اگر شما غیر عمد اشتباه کرده یا اطلاعات نادرست ارائه داده اید کارمندان دفتر ویزا می توانند از اعمال اتهام ارائه نادرست اطلاعات بر شما خودداری کنند.
همچنین ارائه نادرست اطلاعات باید مرتبط باشد. اگر این اطلاعات نادرست هیچ تاثیری بر تصمیم گیری درباره درخواست شما ندارد، آنگاه برای هدف مهاجرت ارائه نادرست اطلاعات به حساب نخواهد آمد.
بهترین رویکرد در هنگام مواجه با اتهام ارائه نادرست اطلاعات این است که کاملا صادق باشید.
چه اتفاقی می افتد اگر بعد از ورود من به کانادا CIC متوجه ارائه نادرست اطلاعات شود؟
اگر بر اساس اطلاعات نادرست در کانادا وضعیت اقامت خاصی را کسب کرده اید (مثلا اقامت دائم)، حتی بعد از ورود به این کشور ممکن به دلیل ارائه نادرست اطلاعات اخراج شوید.
نه تنها صادق بودن بلکه دقیق بودن در ارائه اطلاعات بسیار مهم بوده و بر اهمیت آن تاکید زیادی شده است. ارائه اطلاعات نادرست تا خود کانادا شما را دنبال کرده و می تواند تهدیدی برای وضعیت اقامت شما در این کشور باشد.
اگر متهم به ارائه اطلاعات نادرست شوید چه تاثیری بر شما خواهد داشت؟
شما چه مقیم دائم باشید و چه نباشید در صورت اتهام ارائه اطلاعات نادرست به مدت دو سال از ورود به کانادا محروم می شوید.
اگر در طول این مدت دلیلی قانع کننده برای ورود یه کانادا داشته باشید می توانید همانطور که در قسمت قبل ذکر شد برای اقامت موقت درخواستی ارائه دهید.
دسته بندی :کانادا

نظرات