تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

مرکز تخصصی وقت سفارت و ویزا

ادامه تحصیل در استرالیا

۸ مرداد ۱۳۹۵
ادامه تحصیل در استرالیا

تربیت مدرس

تربیت مدرس، مطالعه فرایند یادگیری است. که شامل نظریه ها، روش ها و فنون انتقال دانش و مهارت ها به دیگران است. محتوای تئوریک این زمینه مطالعه شامل موارد زیر است:

 • طراحی برنامه آموزشی
 • فرآیندهای یادگیری و مهارت کسب
 • روش های تدریس

هدف اصلی از این زمینه مطالعه، توسعه درک درستی از فرآیندها و روش تدریس و یادگیری در پیش دبستانی، مدارس، مؤسسات آموزش عالی و سطوح دیگر است.

مدیریت و بازرگانی

مدیریت و بازرگانی، مطالعه تئوری و عملی در برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، ایجاد انگیزه و هماهنگی منابع انسانی و مادی در سازمان ها و موسسات خصوصی و دولتی است. که شامل تجارت و تأمین کالا و خدمات و توسعه شخصی است. محتوای تئوریک این زمینه مطالعه شامل موارد ذیل است:

 • مدیریت و اداره
 • مدیریت منابع انسانی و مادی
 • فروش و بازاریابی
 • امور مالی و مدیریت مالی
 • رفتار انسان و مدیریت زمان

هدف اصلی از این زمینه مطالعه، توسعه درک درست تئوری و عملی از تصمیم گیری و سیاست، توسعه سازمانی، برنامه ریزی، مدیریت مالی، و بازاریابی و فروش کالا و خدمات است.

جامعه و فرهنگ

جامعه و فرهنگ، مطالعه سازمان فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بشری و تأثیر آن بر فرد و گروه است. محتوای تئوریک این زمینه مطالعه شامل:

 • سیستم های اعتقاد و ارزش
 • بیان فرهنگی
 • توسعه انسانی و رفتار
 • جمعیت های انسانی و محیط زیست آنها
 • سیاست های قدرت
 • سازمان اجتماعی و ساختار
 • روش تحقیق اجتماعی

هدف اصلی از این زمینه مطالعه، توسعه درک درستی از رفتار و تعامل، باورها و ارزشهای انسان، بیان فرهنگی و ساختار و سازمان اجتماعی است.

به این مقاله امتیاز دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
دسته بندی :سایر

نظرات