تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

اخذ ویزا کانادا از طریق بستگان | آشنایی با شرایط اخذ ویزا

۲۵ آبان ۱۳۹۴
اخذ ویزا کانادا از طریق بستگان | آشنایی با شرایط اخذ ویزا

اخذ ویزا کانادا از طریق بستگان

من کانادایی هستم . فرزندان من خارج از کانادا متولد شده اند. آیا آنها کانادایی محسوب می شوند؟در این مطلب شما با انواع شرایط برای اخذ ویزا کانادا از طریق بستگان آشنا خواهید شد.برای کسب اطلاعات بیشتر با ماباشید.


اخذ ویزا کانادا از طریق بستگان :این سوال تنها برای کسانی است که وقتی فرزندشان متولد شده، مقیم بوده اند. اگر بعد از متولد شدن فرزندتان مقیم کانادا شده اید فرزندتان خود بخود مقیم کانادا محسوب نمی شود.

اگر فرزند شما بعد از ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ متولد با شرایط چگونه است؟

در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ قوانین برای کسانی که خارج از کانادا متولد می شوند ولی والدین کانادایی دارند تغییر کرد.اگر فرزندانتان کانادایی هستند قوانین زیاد و قابل تغییری وجود دارد.  شاید این قوانین به این دلیل به وجود آمده اند که بیشتر بچه ها والدین کانادایی دارند و قبل از تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۰۹  متولد شده اند و از بدو تولد مقیم محسوب می شوند.

اگر در روز ۱۷ آوریل ۲۰۰۹ یا بعد از آن متولد باشد شرایط چگونه است؟

فرزندان شما از بدو تولد کانادایی محسوب می شوند اگر شما:

  • در کانادا متولد شده باشید
  • قبل از متولد شدن به طور طبیعی کانادایی باشید (اگر شما را به فرزند خواندگی گرفته اند، موارد استثنا را که در زیر آمده بخوانید)
  • استثناهایی برای این قوانین موجود است.
 متولدین خارج از کانادا که به فرزند خواندگی پذیرفته شده اند؛

فرزندانتان که خارج از کانادا متولد شده اند کانادایی نمی شوند اگر شما:

  • خارج از کانادا متولد شده اید
  • توسط والدین کانادایی به فرزند خواندگی پذیرفته شده اید
  •  مقیم کانادا هستید و از فرایند شهروند شدن برای فرزند خواندگی های میان کشوری استفاده می کنید 
فرزندان شما خارج از کانادا متولد شده اند درحالیکه شما برای دولت کانادا کار می کنید.

فرزندان شما از بدو تولد شهروند محسوب می شوند اگر هنگامیکه متولد می شوند شما در موارد زیر شاغل باشید :

  • نیروی انتظامی کانادا
  • دولت فدرال
  • خدمات عمومی استان

اگر شاغل در کارهای دیگر هستید این قانون شامل شما نمی شود.

ما بهترین مسیر را برای گرفتن وقت سفارت کانادا،اخذ ویزای کانادا و در نهایت اقامت در کانادا با تور کانادا پیش روی شما خواهیم گذاشت.

دسته بندی :کانادا

نظرات