تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

اخبار کانادا: نیاز به نیروی کار متخصص در حرفه ساخت و ساز

۱۳ خرداد ۱۳۹۶

اتحادیه معاملات ساختمانی کانادا (CBTU) به کمیته پارلمانی فدرال برای نیروی کار بسیار متخصص خارجی در مشاغل ساخت و ساز پیشنهاد داده است.
برنامه نیروی کار خارجی موقت (TFWP) به کارفرمایان کانادا امکان استخدام نیروی کار بسیار متخصص و نیروی کار موقت خارجی بیشتر را داده است که به دلیل کمبود افراد مقیم دائم کانادا می باشد.
باب بلیکلی، کارمند اپراتور کانادا در CBTU  گفت: ” ما در زمان اوج فعالیتهای ساخت وساز نیروی کار کافی نداشته و هنگامی که یک مرکز صنعتی به مدت ۴۲ روز تعطیل می شود وقفه ای رخ می دهد. این تعطیلی در حقیقت زمان برنامه ریزی شده ای برای استراحت دستگاه با هدف تعمیر و نگهداری تاسیسات بوده که شامل جدا کردن اجزا و سر هم کردن دوباره می باشد که موجب بهره بردای کامل دستگاه است. ما افرادی را استخدام می کنیم که تخصص آنها قبلا ارزیابی شده و مهارت بالای داشته و می توانند در شغل های نسبتا پر خطر و با استرس بالا کار کنند.”
CBTU اظهار داشت: “نیروی کار خارجی موقت از طریق برآورده کردن نیازهای کاری کانادا به دلیل کمبود نیروی کار بسیار متخصص داخلی در مشاغل ساخت و ساز نقش بنیادی را در اقتصاد کانادا بازی می کند.”
بر اساس مقاله Daily Commercial News یکی از بزرگترین مشکلات در رابطه با TFWP در نتیجه گسترش سریع تعداد نیروی کار با تخصص کم تحت نظارت دولت محافظه کار سابق رخ داد.
دسته بندی :کانادا