تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

اجازه کار در کانادا به مهاجرین واجد شرایط بین المللی

۷ خرداد ۱۳۹۶
اجازه کار در کانادا به مهاجرین واجد شرایط بین المللی

سال ۲۰۱۷ سالی عالی برای متقاضیان مهاجرتی است که قصد اقامت در کانادا را دارند. این کشور از لحاظ اقتصادی و صنعتی به خوبی توسعه یافته و در این پیشرفت سریع به مهاجران بین المللی واجد شرایط و حرفه ای نیازمند است. دولت کانادا بیانیه رسمی دولتی مبنی بر قبول ۳۰۰۰۰۰ نیروی متخصص جدید برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت.
سیاستمداران، غولهای کسب و کار و کارفرمایان کانادا به وزیر مهاجرت کانادا جان مک کالوم درخواستی برای افزایش نیروی کار متخصص بین المللی ارائه داده اند زیرا نیازمند نیروی کار تکمیلی هستند.
دولت کانادا در گذشته مهاجران زیادی را پذیرفته است و این مورد را جزو اولویتهای اصلی خود می داند زیرا طبق سیاست سطح مهاجرتی مدیریت یافته هنوز هم نیاز دولت کانادا به پذیرش نیروی کار بیشتر در این کشور ادامه دارد.
این دسته بندی به دو گروه تقسیم می شود:
  • گروه های اقتصادی
  • گروه خانواده
گروه اقتصادی: این گروه از مهاجرینی تشکیل شده که تحت برنامه اکسپرس اینتری کانادا، نیروی کار متخصص فدرال، برنامه های تجاری، کبک و داوطلب استانی هستند.
کلاس خانواده: این گروه شامل همسرها، والدین، نامزدها و پدربزرگها و مادربزرگها می شود.
مک کالوم همیشه از روند مهاجرتی برای کارمندان متخصص بین المللی حمایت کرده و به طور همزمان حمایت وزیر نوآوری ناودیب بینز به طور ویژه ای افراد غیر کانادایی متخصص و واجد شرایط جدید را برای آمدن به کانادا تشویق می کند زیرا آنها آینده توسعه کانادا هستند، طبق نظرسنجی اخیر برای بهبود قدرت اقتصادی کانادا، ۵۰ درصد مهاجرات کسب و کار به کانادا تا سال ۲۰۲۰ مورد نیاز خواهد بود.
دسته بندی :کانادا

نظرات