تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

آمار نیروی ماهر منتخب مهاجرت به استرالیا

۷ تیر ۱۳۹۵
آمار نیروی ماهر منتخب مهاجرت به استرالیا

منتخب های دولت های ایالتی و قلمرو استرالیا -مارس ۲۰۱۶

تعداد مهاجرانی که از دولت های ایالتی و قلمرو در مارس ۲۰۱۶ دعوت نامه دریافت کرده اند در جدول زیر نشان داده شده است:

زیر کلاس ویزا

ACT

NSW

NT

Qld

SA

Tas.

Vic.

WA

کل

ویزای مهارت منتخب (زیر کلاس ۱۹۰)

۴۵

۶۷۶

۹

۳۸

۶۰

۲۱

۱۴۴

۱۸

۱۰۱۱

ویزای مهارتی زیر کلاس منطقه ای (زیر کلاس ۴۸۹)

۰

۶۶

۱۰

۵

۱۴

۱۱

۰

۰

۱۰۶

ویزای سرمایه گذاری و نوآوری کسب و کار زیر کلاس (۱۸۸)

۰

۲۶

۰

۱۶

۴

۱

۱۷۲

۱۳

۲۳۲

ویزای استعداد کسب و کار(زیر کلاس ۱۳۲)

۰

۴

۰

۲

۲۵

۰

۴

۵

۴۰

کل

۴۵

۷۷۲

۱۹

۶۱

۱۰۳

۳۳

۳۲۰

۳۶

۱۳۸۹

 

نیروی ماهر منتخب دولت های ایالتی و قلمرو- ۱۶/۲۰۱۵

تعداد مهاجرانی که از دولت های ایالتی و قلمرو در۱ ژولای ۲۰۱۵ تا انتهای مارس ۲۰۱۶ پذیرش گرفته اند در جدول زیر نشان داده شده است:

زیر کلاس ویزا

ACT

NSW

NT

Qld

SA

Tas.

Vic.

WA

Total

ویزای مهارت منتخب (زیر کلاس ۱۹۰)

۳۱۱

۲۶۶۷

۹۸

۳۰۱

۱۶۶۱

۱۶۰

۱۴۴۷

۲۶۰

۶۹۰۵

ویزای منطقه ای مهارتی زیر کلاس (زیر کلاس ۴۸۹)

۰

۱۲۰۴

۱۵۵

۱۲۱

۳۷۶

۵۶

۲

۹

۱۹۲۳

ویزای زیر کلاس سرمایه گذاری و نوآوری کسب و کار(۱۸۸)

۲

۱۷۵

۰

۱۱۰

۵۴

۴۵

۱۱۷۷

۹۵

۱۶۱۸

ویزای استعداد کسب و کار(زیر کلاس ۱۳۲)

۱

۱۶

۰

۱۳

۱۳۳

۴

۲۸

۶۰

۲۵۵

کل

۳۱۴

۴۰۶۲

۲۵۳

۵۴۵

۲۲۲۴

۲۲۵

۲۶۵۴

۴۲۴

۱۰۷۰۱

به این مقاله امتیاز دهید:
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]
دسته بندی :سایر

نظرات