تغییر برند ایران آنکارا به نیلگام

آخرین مهلت دریافت پاسپورت

۱۰ آبان ۱۳۹۴

آخرین مهلت دریافت پاسپورت جهت پیکاپ کانادا در آنکارا
قابل توجه همکاران و مسافرین محترم
با توجه به نیاز به اخذ مجوز جهت ارسال پاسپورت،آخرین مهلت دریافت پاسپورت ها:

جهت پیکاپ کانادا در آنکارا تا ساعت ۱۲ روز شنبه و ۱۲ روز سه شنبه هر هفته و
جهت پیکاپ کانادا در ارمنستان تا ساعت ۱۲ روز سه شنبه هر هفته میباشد

ایران آنکارا : ۸۸۷۳۶۷۰۳

شاد و سربلند باشید.

تیم وقت سفارت ایران – آنکارا

پیکاپ ویزا

ویزای کانادا در آنکاراویزای آمریکا در دبی

دسته بندی :کانادا